TERVISEDENDUS

 

Tallinna Lindakivi Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2000. aastast.

2008.aastal pälvis meie lasteaed tiitli "PARIM TERVIST EDENDAV LASTEAED".

Lindakivi Lasteaia Tervisedenduse ülesanded

 • Kujundada lastel ettekujutus harmoonilisest seosest inimese ja ümbritseva keskkonna vahel ning vastutustunne tervise hoidmise eest.
 • Tagada lapse emotsionaalne mugavus ning positiivne psühholoogiline enesetunne suhtlemisel eakaaslaste ning täiskasvanutega nii lasteaias kui perekonnas.
 • Jätkata õigete toitumisharjumuste kujundamist. Tutvustada eesti toitumistraditsioone.
 • Aktiviseerida lasteaia töötajate ning lastevanemate motiveerimist laste tervise parendamisega seotud tegevuste organiseerimisel (õpi- ning tegutsemisvajadus).
 • Kaasaegsete metoodikate abil toetatakse lasteaia personali emotsionaalset ja psühholoogilist tervist. 


Tervisedenduslikud tegevused ja üritused on planeeritud lasteaia arengukavasse, lasteaia õppekavasse, aasta tegevuskavasse ja rühmade tegevuskavadesse.

TALLINNA LINDAKIVI LASTEAIA TERVISE TEGEVUSKAVA 2019 - 2023 (231,5 kB)

Tervisedenduse üritused ja tegevused

 • Liikumistegevused spordisaalis ja õues
 • Ujumine ja saun
 • Rütmika
 • Spordiüritused ja kohtumised 
 • Matkad ja õppekäigud loodusesse
 • Temaatilised nädalad 
 • Kokkamine
 • Aiandus
 • Projektipõhised tegevused

TERVISEDENDUSE PROJEKTID

KOHTUMINE SPORDITÄHEGA

Projekti eesmärk: spordiliikide tutvustus kuulsate sportlaste osavõtul.
Projekti põhitegevused:

 • sportlastega kohtumised ja suhtlemine
 • ennast sportlastena proovimine
 • spordimängud

Osalejad: lasteaia lapsed, liikumisõpetaja, eesti sportlased (Oleg Zahharov, raskejõustik‎; Vladimir Voskoboinikov, jalgpall; Julia Õismaa, judo; Mihhail Tõrtõšnõi,kergejõustik)

 

ANDMINE ON PAREM KUI VÕTMINE

Projekti eesmärk: laste sotsiaalsete oskuste areng.
Projekti põhitegevused:

 • Erineva vanuse laste kohtumised, suhtlemine, mängud (6-7 a. ja 2-3 a. lapsed)
 • Kogemuse ja teadmiste jagamine
 • Ühistegevused

Osalejad: rühma „Peppi“ (6-7 a.) ja rühma „Kakuke“ (2-3 a.) lapsed ja õpetajad 

 

MINA ELAN EESTIS

Projekti eesmärk: lapsed tunnevad ja austavad oma kodumaad, tunnevad huvi eesti keele ja kultuuri vastu.
Projekti põhitegevused:

 • Eesti keele omandamine õppe-, mängu ja liikumistegevuses (salmid, luuletused, laulud)
 • Eesti kultuuri tutvustamine (peod, tähtpäevad)
 • Koostöö Loitsu lasteaiaga (muinasjutu lavastus)
 • Koostöö vanematega (kollaažide koostamine)

Osalejad: tasandusrühma „Sipsik“ (4-7a.) lapsed, õpetajad ja vanemad, Loitsu Lasteaed

 

ART- JA KOKANDUS TERAAPIA

Projekti eesmärk: anda lastele võimaluse väljendada end turvalisel viisil 
Projekti põhitegevused:

 • Kunstitöö (maalimine, meisterdamine erinevates tehnikates)
 • Kokandus
 • Aiandus
 • Koostöö vanematega

Osalejad: tasandusrühma „Neznaika“ (4-7a.) lapsed ja õpetajad 

 

VANEMATEGA JALUTUSKÄIGUD TALLINNAS

Projekti eesmärk: laps teab tuntumaid kodukoha vaatamisväärsusi
Projekti põhitegevused:

 • Tallinna vaatamisväärsuste külastamine
 • Jalutuskäigud lastevanematega

Osalejad: rühma „Smurfid“ (6-7a.) lapsed, õpetajad ja vanemad

 

KIUSAMISEST VABA LASTEAED

Projekti eesmärk: väärtushinnangute õpetamine lastele
Projekti põhitegevused:

 • laste koosolekud ja vestlused
 • väärtuste õpetamine
 • koostöö vanematega
 • õppetegevused karudega, massaaz

Osalejad: lasteaia rühmad „Jussike“, „Smurfid“, „Peppi“.

 

PÕNEV AVASTUSMAAILM

Projekti eesmärk: lapse tunnetusoskuste areng läbi avastusõppe
Projekti põhitegevused:

 • Katsed, eksperimendid
 • Vaatlemine, maitsmine, nuusutamine, kompimine, helide kuulamine

Osalejad: rühma „Lotte“ (6-7a.) lapsed ja õpetajad

 

LASTE MATKARAJAD

Projekti eesmärk: tutvustada lastele matkamist kui liikumisharrastust ning selle võimalusi kodulinnas
Projekti põhitegevused: 

 • Ekskursioonid (muuseumid, vaatamisväärsused)
 • Õppekäigud loodusesse (parki, randa, metsa) 

Osalejad: rühma „Peppi“ lapsed (5-6a.), õpetajad, liikumisõpetaja, vanemad.

 

AVAN MAAILMA KOOS ISAGA

Projekti eesmärk: laps väärtustab sugulussidemeid oma isaga, mõistab, et üks olulisemaid aspekte pere juures on suhtlemine ja ühistegevus.
Projekti põhitegevused:

 • Jalutuskäigud isadega ja fotoaruande koostamine
 • Õppetegevused rühmas isade osalemisel
 • Teeõhtu isadega

Osalejad: tasandusrühma „Sipsik“ lapsed (4-7a.), õpetajad, isad.

 

LASTEJOOGA

Projekti eesmärk: laps oskab säilitada hea kontakti iseenda ja oma füüsilise kehaga, laps on paindlik ja tasakaalukas, tuleb toime oma tunnetega ning suhtub sõbralikult kaaslastesse.
Projekti põhitegevused:

 • Häälestamise oskuse areng (oma tähelepanu iseendale, hetkel siin ja praegu toomine)
 • Joogaharjutused (läbi lugude jutustamise ja erinevate mängude)
 • Lõdvestus oskuse areng
 • Joogapraktika vanematega

Osalejad: rühma „Kakuke“ lapsed (3-4a.), õpetajad, liikumisõpetaja, vanemad.

 

MINU OHUTU TEE LASTEAEDA

Projekti eesmärk: laps oskab kirjeldada oma teekonda kodust lasteaeda, teab, kuidas liigelda ohutult õues.
Projekti põhitegevused:

 • Õppekäigud
 • Liiklusmärkide tähendustega tutvumine
 • Liikumismängud
 • Kohtumine Lõvi Leoga

Osalejad: rühma „Peppi“ lapsed (4-5a.), õpetajad, liikumisõpetaja.

 

MU EMAKE

Projekti eesmärk: laps väärtustab sugulussidemeid oma emaga, mõistab, et üks olulisemaid aspekte pere juures on hoolimine ja ühistegevus.

Projekti põhitegevused:

 • Kohtumised, vestlused ja mängud rühma laste emadega
 • Emade elukutsete tutvustus, meistriklasside läbiviimine
 • Pidulik teeõhtu emadega

Osalejad: tasandusrühma „Sipsik“ lapsed (4-7a.), õpetajad, emad.

 

ME ELAME TALLINNAS

Projekti eesmärk: lapsed tunnevad ja väärtustavad oma kodulinna, õppekäikudel osalemine soodustab laste ja õpetajate omavahelist suhtlemist vene ja eesti keeles.
Projekti põhitegevused:

 • Tallinna linnaosade külastamine
 • Jalutuskäigud, suhtlemine, mängud.

Osalejad: Tallinna Lindakivi Lasteaed ja Tallinna Sikupilli Lasteaed (lapsed ja õpetajad)

 

ÜTLE MULLE MIDA SA SÖÖD JA MA ÜTLEN KES SA OLED

Projekti eesmärk: Eesti ja vene rahvusköögiga tutvumine, nende.
Projekti põhitegevused:

 • Sikupilli Lasteaia külastamine, eesti rahvusköögi traditsiooniga tutvumine, eesti rahvusliku toidu degusteerimine, suhtlemine.
 • Kokkusaamine Lindakivi Lasteaias, vene rahvusköögi traditsiooniga tutvumine, vene rahvusliku toidu degusteerimine, suhtlemine.
 • Leivategu Sikupilli Lasteaias.
 • Retseptiraamatu loomine.

Osalejad: Tallinna Lindakivi Lasteaed ja Tallinna Sikupilli Lasteaed (lapsed ja õpetajad)