Projekt "Roheline kool"

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.
Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).

ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.

Programmis osalemist toetab ning 2016. aasta kulud on kandnud Tallinna Keskkonnaamet.

ELKS on sõlminud lepingu Tartu loodusmajaga Rohelise Kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.


Lindakivi Lasteaed liitus programmiga Roheline kool septembris 2017 a.

 

05.06.2018 saime Eco- Scools rahvusvahelise sertifikaadi. Lindakivi Lasteaed on Rohelise lipu laureaat.Meie lasteaia Rohelise kooli programmi kirjeldav BLOG


Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia “The Seven Steps”.
 2. Käsitletavad teemad “Eco-Schools Themes“.
 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

ROHELISE KOOLI KESKKONNA PÕHIMÕTTED

 1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva keskkonna vastu läbi vahetu kogemuse
 2. Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse
 3. Lasteaia Rohelise kooli tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele
 4. Õueõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine
 5. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine
 6. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine
 7. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine
 8. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus
 5. Tervis ja heaolu
 6. Meri ja rannik
 7. Prügi
 8. Kooliõu
 9. Transport
 10. Jäätmed.

Süvenenult käsitleme teemasid 2020 - 2021 õ.a.

 1. Tervis ja heaolu
 2. Jäätmed
 3. Elurikkus ja loodus

Keskkonnatöörühma nimekiri (2020 - 2021 õ.a.)

 1. Natalja Dolgova (Tervis ja heaolu)
 2. Jelena Žomova (Tervis ja heaolu)
 3. Oksana Krikuhhina (Tervis ja heaolu)
 4. Anna Gamina (Tervis ja heaolu)
 5. Julia Silina (Jäätmed)
 6. Natali Merimaa (Jäätmed)
 7. Ljudmila Ozerova (Jäätmed)
 8. Tatjana Hodõreva(Jäätmed)
 9. Irina Jakovleva (Elurikkus )
 10. Alevtina Lõssenko (Elurikkus )
 11. Niina Ilina (Elurikkus )
 12. Darja Hutorovsakaja (blogger)
   

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. 

 

Projekti dokumendid

Rohelise kooli tegevusakava 2020-2021 (369,2 kB)


Projektiga seotud teised dokumendid asuvad siin

 

Viimati muudetud: 01.09.2021
 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova
jevgenia.smirnova@lindakivi.edu.ee