LASTEAIAST

Meie ajalugu ja traditsioonid


Ajalugu

Tallinna Lindakivi Lasteaed avati märtsis 1981. aastal Tallinna 156. Lastepäevakodu nime all.
Alates 1999. aastast kannab lasteaed nime Tallinna Lindakivi Lasteaed. 
2021. aastal tähistab lasteaed oma 40. sünnipäeva.


Meie saavutused

"Parim koostööprojekt 2020" (osalejad: Pae, Asunduse, Kirsike, Ümera ja Lindakivi lasteaiad).
Statuut "Roheline kool 2020" ja kolmekordne Rohelise lipu tunnistus
"Tolerantne lasteaed" (2019)
"Roheline kool" (2019)
"Parim koostööprojekt" (2015)
"Parim lõimumisprojekt" (2014, 2011 ja 2009)
"Parim personaliprojekt harudisasutuses" (2010)
"Parim tervist edendav lasteaed" (2008)
"Hea õpetaja" (2007 ja 2001)
"Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus" (2006)
"Parim eesti keele õpetaja" (2005)
"Parima õuealaga lasteaed" (2004)
"Hea õpikeskkonnaga lasteaed" (2003)


Meie maja ja ümbrus

  • Lasteaias töötab 12 rühma, nendest on 3 erivajadustega lastele.
  • Rühmades on 2 eraldi ruumi - mängimiseks ja magamiseks.
  • Lisaks lasteaia majas on ka muusika saal, võimla, eesti keele kabinett ja bassein saunaga.
  • Õues on igale rühmale oma mänguväljak jalutuskäiguks, õppeala lauaga ja oma väike aed. 
  • Ühiseks kasutamiseks on võimlemisväljak (staadion), mägi kelgutamiseks ja viljaaed.


Meie lasteaia traditsioonilised üritused:

Sügis
 
Teadmistepäev, vanavanemate päev, matkad, kohtumine liikluspolitseiga, isadepäev, Mardipäev, Kadripäev.
Talv
 
Uue aasta tähistamine, jõulud, jõuluöö lasteaias, festival Talvine kaleidoskoop, vastlapäev, Eesti iseseisvuspäev.
Kevad
 
Teatrinädal, emadepäev, muusika festival Vikerkaar, lõpupidu.
Suvi
 
Lastekaitsepäev, veepäev, tuulepäev.

Rühmad

Lindakivi Lasteaias töötab 12 rühma.
Õppe- ja kasvatustegevuse keel on vene keel.
Lasteaias on üks osalise keelekümbluse rühm.


Rühmade nimetused ja koosseis 2021-2022 õ.-a:

Rühm Õpetajad / rühma e-post Õpetaja abi
01 VINNI PUHH
 
Ljudmila Ozerova, Tatjana Hodõreva
lindakivi01@gmail.com
tel. 53313611
Jelena Kastujeva
 

02 MUUMITROLLID

osalise
keelekümbluse rühm
 

Jevgenia Smirnova, Natalja Krivorutšenko 
lindakivi02@gmail.com
tel. 53313748
Inna Ponomarenko 
03 JUSSIKE
 
Alevtina Lõssenko, Irina Jakovleva
lindakivi03@gmail.com
tel. 53768789
Valentina Jegorova
04 NEZNAIKA
tasandusrühm
Ilona Ilikajeva, Natali Merimaa
lindakivi04@gmail.com
Anastassia Grois-Grants (logopeed)
lindakivi04.logopeed@gmail.com
tel. 53009855
Olga Rotar 
 
05 SMURFID
Rühma video

 
Julia Ionova, Olga Stets
lindakivi05@gmail.com
tel. 51919951
Angelina Tararõkova
06 SIPSIK
tasandusrühm
Tatjana Martsukova, Olena Vasylieva
lindakivi06@gmail.com
Olga Hutorovskaja (logopeed)
lindakivi06.logopeed@gmail.com
tel. 53338743
Irina Novik
 
07 PEPPI
 
Niina Ilina, Maria Kuznetsova
lindakivi07@gmail.com
tel. 53076358
Olga Medvedeva
08 KAKUKE
 
Niina Teterina, Oksana Krikuhhina
lindakivi08@gmail.com
tel. 51921232
Nataliia Roi
09 LEPATRIINU
 
Anna Gamina, Polina Suvorova
lindakivi09@gmail.com
tel. 53848075
Vera Pochukaeva
10 SIILIKE
 
Jelena Zomova, Natalja Snegirjova
lindakivi10@gmail.com
tel. 51999753
Jelena Pulst
11 LOTTE
 
Julia Silina
lindakivi11@gmail.com
tel. 53269679
Tatjana Filimonova

12 PÄIKENE
pervasiivse
arenguhäirega
laste rühm

Irina Semjonova, Natalja Batšurina
lindakivi12@gmail.com
tel. 53576065
Ljudmilla Kuznetsova

 

Koosseis

Lasteaia juhtkond

Direktor, Tamara Krõssina
Õppealajuhataja, Irina Morozova
Majandusjuhataja, Jekaterina Karjalainen

Lasteaias lastega töötavad spetsialistid:

Muusika õpetajad, Irina Fadejeva ja Maria Kondratjeva
Liikumis- ja rütmika õpetaja, Dana Grebenjuk
Kehakultuuri instruktor ujulas, Rauf Roman Mikailov
Eesti keele õpetaja, Tatjana Timofejeva
Logopeedid, Anastassia Grois-Grants, Olga Hutorovskaja

Lasteaia rühmades lastega töötavad 24 õpetajat ja 12 õpetaja abi. 

Lasteaia heaks töötavad ka: sekretär, köögitöötajad, majahoidja, tehnik, pesukorrastaja, koristaja.

Kodukord

HEAD LAPSEVANEMAD!
Lasteaia tegevus on tulemuslik, kui meil on hea koostöö laste peredega.
Olete alati lasteaias teretulnud ja kõik suhtlemise käigus tekkinud probleemid saavad parema lahenduse, kui need koos läbi arutada.

Et meie koostöö laabuks paremini, palume vanematel järgida meie kodukorda.

Tallinna Lindakivi Lasteaia kodukord (194,7 kB)


 

Dokumendid

Meie lasteaia tööd reguleerivad dokumendid:

Koostööpartnerid

Meie lasteaed teeb koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega.
Aastate jooksul on välja kujunenud tihedamad sidemed nende asutustega:

Projektid

Projektid, millega meie lasteaed on liitunud ning millega oleme seotud:

Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet eraldas rahalisi vahendeid Tallinna Lindakivi Lasteaiale õppeaedade rajamiseks ja arendamiseks.

Koostööprojekt "72 TUNDI"
2019-2020 õ.a. läbi viidud projektis osalesid Lindakivi, Pae, Asenduse, Kirskike ja Ümera lasteaiad. Projekti üheks olulisemaks eesmärgiks oli välja selgitada kontseptsiooni „õnnelik õpetaja – õnnelik laps – õnnelik vanem“ edukat rakendamist soodustavad või takistavad tegurid. Projekt sai statuudi "Parim koostööprojekt 2020".

Koostööprojekt ME ÕPIME JA ÕPETAME ÜHISKOOS

Alates septembrist 2018a. Lindaikiv Lasteaed MÕK raames alustas projekti Meie õpime ja õpetame üheskoos. Projektis osalevad Tallinna lasteaiad: Padriku, Ümera, Asunduse, Pae ja Kirsike. Projekti moto: «Lasteaialt lasteaiale, õpetajalt õpetajale». Projekti eesmärk: õpetajate ideede ja kogemuste jagamine laste õppimis- ja õpetamiskeskkonna rikastamiseks.

Rahvusvaheline projekt SAY HELLO TO THE WORLD

Alates 2018. aasta oktoobrist Lindakivi Lasteaed on liitunud rahvusvahelise projektiga Say Hello to the world. Projekti põhieesmärk on vähendada sallimatuse mõju välismaailmale, arendada sallivust. Projekt hõlmab tegevusi, mis on suunatud väikelaste motivatsiooni suurendamisele, suhtlemisoskuste arendamisele. Projekti raames erinevate riikide lasteaiad suhtlesid videokõnede abil. Lapsed õppisid suhtlema oma eakaaslastega, kes rääkisid erinevaid keeli, elavad erinevates riikides ja omavad samal ajal palju ühist. Tänu projektile kustutatakse teadmata piire ja õpitakse palju teistes riikides elavatest lastest, peredest, inimeste elust, loodusest, traditsioonidest. Lapsed ja õpetajad said väga toreda kogemuse suhtlemisel ja teadmisi erinevatest riikidest. Lasteaed sai tunnistuse "Tolerantne lasteaed“.

Muusika festival VIKERKAAR erivajadustega lastele

Lindakivi Lasteaed korraldab alates 2014.a muusika festivali Vikerkaar, mis on mõeldud erivajadustega lastele. Festival toimub traditsiooniliselt iga aasta kevadel Lindakivi kultuurikeskuses ning kogub lapsi, vanemaid ja õpetajaid erinevatest lasteaiadest ja koolidest.

Lindakivi Lasteaed osales novembris-detsembris 2018 Rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus (IELS) 

IELS on rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring, mis pakub informatsiooni selle kohta:

  • Millised on meie 5-aastaste laste teadmised ja oskused;
  • Kuidas kodus ja lasteaias saadavad kogemused mõjutavad laste oskusi;
  • Kuidas läheb meie lastel võrreldes teiste riikide samas vanuses lastega.

IELS uuring on algatatud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt.
Uuringut korraldab Eestis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga.
IELS võimaldab koguda väärtuslikku teavet, mida saab kasutada laste hariduse ja kogemuste parandamiseks nende esimese viie eluaasta jooksul.
Lapsevanemad saavad informatsiooni tegevustest, mis võivad aidata lastel paremini teadmisi omandada ja toetavad laste arengut.
Lasteaiad saavad informatsiooni, mis võimaldab neil paremini aru saada laste teadmistest ja oskustest ning seeläbi parendada lasteaias tehtavaid tegevusi.
Poliitikakujundajad saavad kasutada tulemusi, et teha teadlikke otsuseid laste varajase hariduse kohta.

Lindakivi Lasteaed osales projektis "Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes".
Projekti üldeesmärk olivõimaldada erivajadustega laste vanemate vajadustele ja ootustele vastava kodulähedase alushariduse teenuse kättesaadavuse suurendamist erivajadustega laste arengu vajadustele vastavate lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna lasteasutustes.
Tallinna Lindakivi Lasteaias oli loodud uus pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm (12.rühm Päikene), mille tegevust toetati projekti perioodi jooksul.
Projekti kestus: 01.09.2015-31.08.2018.
Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond tegevuse  „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ raames summas 610 086,89 eurot.
2006.aastal liitusime tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.
Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis vähegi on seotud lasteaiaga.
Alates septembrist 2017 kuni maini 2018 meie lasteaed osales koostöös Loitsu lasteaiaga projektis  "Lasteraamatute vägi keeleõppes".
Projekti eesmärgiks on: laste keeleõpe toetamine läbi Eesti lastekirjanduse, arendades seejuures laste loovtegevust, silmaringi, suhtlemisoskust ja huvi lugemise vastu. 
Projekti toetasid: Innove SA, Euroopa Liidu struktuuri- ja invisteerimisfondid ja Eesti tuleviku heaks. Toetuse summa on 5078 eurot.
Projekti blog
2017 a. septembris liitusime programmiga Roheline kool.
Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.  Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt.
Meie tegevus programmi Roheline kool raames. 
Meie lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga
Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist. Koolipiimatoetus võimaldab lasteaialastele ning õpilastele pakkuda abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga.
Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust.
Alates 2013. aastast on Lindakivi Lasteaed liitunud Lastekaitse Liidu projektiga Kiusamisest vaba lasteaed.
Projekti eesmärgid:
Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi Märka ja aita, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.

Ruumide üür

Lindakivi Lasteaias on võimalik rentida ruume lasteürituste, treeningute ja huviringide korraldamiseks.

Lasteaia rendipinnad: SAAL, VÕIMLA, UJULA ja KABINETT.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad on kehtesatud Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010 käskkirjaga nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine". 

Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010 käskkiri nr 1-2/319 (23,8 kB)

 

Viimati muudetud: 01.09.2021

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova

jevgenia.smirnova@lindakivi.edu.ee