LASTEAIAST

Meie ajalugu ja traditsioonid


Ajalugu

Tallinna Lindakivi Lasteaed avati märtsis 1981. aastal Tallinna 156. Lastepäevakodu nime all.
Alates 1999. aastast kannab lasteaed nime Tallinna Lindakivi Lasteaed. 
2016. aastal tähistas lasteaed oma 35. sünnipäeva.


Meie saavutused

"Parim koostööprojekt" (2015)
"Parim lõimumisprojekt" (2014, 2011 ja 2009)
"Parim personaliprojekt harudisasutuses" (2010)
"Parim tervist edendav lasteaed" (2008)
"Hea õpetaja" (2007 ja 2001)
"Parima toitlustamisega koolieelne lasteasutus" (2006)
"Parim eesti keele õpetaja" (2005)
"Parima õuealaga lasteaed" (2004)
"Hea õpikeskkonnaga lasteaed" (2003)


Meie maja ja ümbrus

 • Lasteaias töötab 12 rühma, nendest on 3 erivajadustega lastele.
 • Rühmades on 2 eraldi ruumi - mängimiseks ja magamiseks.
 • Lisaks lasteaia majas on ka muusika saal, võimla, eesti keele kabinett ja bassein saunaga.
 • Õues on igale rühmale oma mänguväljak jalutuskäiguks, õppeala lauaga ja oma väike aed. 
 • Ühiseks kasutamiseks on võimlemisväljak (stadioon), mägi kelgutamiseks ja viljapuuaed.


Meie lasteaia traditsioonilised üritused:

Sügis
 
Teadmistepäev, vanavanemate päev, südamenädal, muusika maailma päev, tervisepäev "Ohutu tee", matkad, kohtumine liikluspolitseiga, isadepäev, Mardipäev, Kadripäev.
Talv
 
Uue aasta tähistamine, jõulud, jõuluöö lasteaias, hüvastijätt jõulukuusega,
festival Talvine kaleidoskoop, vastlapäev, Eesti iseseisvuspäev.
Kevad
 
Multifilmide nädal, matkad, emadepäev, muusika festival Vikerkaar, lõpupidu.
Suvi
 
Lastekaitsepäev, veepäev, tuulepäev.

Rühmad

Lindakivi Lasteaias töötab 12 rühma.
Õppe- ja kasvatustegevuse keel on vene keel.

Rühmade nimetused ja koosseis 2018-2019 õ.-a:

Rühm Õpetajad / rühma e-post Õpetaja abi
01 VINNI PUHH
 
Ljudmila Ozerova, Tatjana Hodõreva
lindakivi01@gmail.com
Jelena Kastujeva
 
02 MUUMITROLLID
 
Jevgenia Smirnova, Natalja Krivorutšenko 
lindakivi02@gmail.com
Natalja Barõšnikova 
03 JUSSIKE
 
Alevtina Lõssenko, Irina Jakovleva
lindakivi03@gmail.com
Valentina Jegorova
04 NEZNAIKA
tasandusrühm
Ilona Ilikajeva, Ljudmila Aleksašina
lindakivi04@gmail.com
Irina Šatalina (logopeed)
lindakivi04.logopeed@gmail.com
Olga Rotar 
 
05 SMURFID
 
Julia Ionova, Olga Stets
lindakivi05@gmail.com
Angelina Tararõkova
06 SIPSIK
tasandusrühm
Natalja Dolgova, Olena Vasylieva
lindakivi06@gmail.com
Olga Hutorovskaja (logopeed)
lindakivi06.logopeed@gmail.com
Irina Novik
 
07 PEPPI
 
Ljubov Kapustina,Tatjana Kuzmina
lindakivi07@gmail.com
Olga Medvedeva
08 KAKUKE
 
Niina Teterina, Oksana Krikuhhina
lindakivi08@gmail.com
Olga Balybina
09 LEPATRIINU
 
Anna Gamina, Niina Ilina
lindakivi09@gmail.com
Tatjana Filimonova
10 SIILIKE
 
Jelena Zomova, Natalja Snegirjova
lindakivi10@gmail.com
Natalja Minajeva
11 LOTTE
 
Julia Silina, Natali Merimaa
lindakivi11@gmail.com
Vera Pochukaeva

12 PÄIKENE
pervasiivse
arenguhäirega
laste rühm

Irina Semjonova, Natalja Batšurina
lindakivi12@gmail.com
Ljudmilla Kuznetsova

 

Koosseis

Lasteaia juhtkond

Direktor, Tamara Krõssina
Õppealajuhataja, Irina Morozova
Majandusjuhataja, Jekaterina Karjalainen

Lasteaias lastega töötavad spetsialistid:

Muusika õpetajad, Irina Fadejeva ja Marina Serova 
Liikumisõpetaja, Irina Malaškina (võimlemine, ujumine)
Eesti keele õpetaja, Tatjana Timofejeva
Logopeedid, Irina Šatalina, Olga Hutorovskaja

Lasteaia rühmades lastega töötavad 24 õpetajat ja 12 õpetaja abi. 

Lasteaia heaks töötavad ka: sekretär, köögitöötajad, majahoidja, tehnik, pesukorrastaja, koristaja.

Kodukord

HEAD LAPSEVANEMAD!
Lasteaia tegevus on tulemuslik, kui meil on hea koostöö laste peredega.
Olete alati lasteaias teretulnud ja kõik suhtlemise käigus tekkinud probleemid saavad parema lahenduse, kui need koos läbi arutada.

Et meie koostöö laabuks paremini, palume vanematel järgida meie kodukorda.

8. Tallinna Lindakivi Lasteaia kodukord EST_3.pdf (306,1 kB)


 

Dokumendid

Meie lasteaia tööd reguleerivad dokumendid:

Koostööpartnerid

Meie lasteaed teeb koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega.
Aastate jooksul on välja kujunenud tihedamad sidemed nende asutustega:

 • Tallinna Haridusamet
 • Lasnamäe Linnaosa Valitsus
 • Lasnamäe Linnaosa lasteaiad
 • Kultuurikeskus Lindakivi
 • Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus
 • Tervisearengu Instituut

Projektid

Projektid, millega meie lasteaed on liitunud ning millega oleme seotud:

Alates septembrist 2018a. Lindaikiv Lasteaed MÕK raames alustas projekti «Meie õpime ja õpetame üheskoos». Projektis osalevad Tallinna lasteaiad: Padriku, Ümera, Asunduse, Pae ja Kirsike. Projekti moto: «Lasteaialt lasteaiale, õpetajalt õpetajale». Projekti eesmärk: «Õpetajate ideede ja kogemuste jagamine laste õppimis- ja õpetamiskeskkonna rikastamiseks».

Alates 2018. aasta oktoobrist on Lindakivi Lasteaed liitunud rahvusvahelise projektiga „Say Hello to the world“. Projekti raames erinevate riikide lasteaiad suhtlevad videokõnede abil. Projekt „Say Hello to the World” hõlmab tegevusi, mis on suunatud väikelaste motivatsiooni suurendamisele, suhtlemisoskuste arendamisele. Lapsed õpivad suhtlema oma eakaaslastega, kes räägivad erinevaid keele, elavad erinevates riikides ja omavad samal ajal palju ühist. Tänu projektile kustutatakse teadmata piirid ja õpitakse palju teistes riikides elavatest lastest. Projekti põhieesmärk on vähendada sallimatuse mõju välismaailmale, arendada sallivust.

Lindakivi Lasteaed osales novembris-detsembris 2018 Rahvusvahelises alushariduse ja laste heaolu uuringus (IELS) 

IELS on rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring, mis pakub informatsiooni selle kohta:

 • Millised on meie 5-aastaste laste teadmised ja oskused;
 • Kuidas kodus ja lasteaias saadavad kogemused mõjutavad laste oskusi;
 • Kuidas läheb meie lastel võrreldes teiste riikide samas vanuses lastega.

IELS uuring on algatatud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt.
Uuringut korraldab Eestis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga.
IELS võimaldab koguda väärtuslikku teavet, mida saab kasutada laste hariduse ja kogemuste parandamiseks nende esimese viie eluaasta jooksul.
Lapsevanemad saavad informatsiooni tegevustest, mis võivad aidata lastel paremini teadmisi omandada ja toetavad laste arengut.
Lasteaiad saavad informatsiooni, mis võimaldab neil paremini aru saada laste teadmistest ja oskustest ning seeläbi parendada lasteaias tehtavaid tegevusi.
Poliitikakujundajad saavad kasutada tulemusi, et teha teadlikke otsuseid laste varajase hariduse kohta.

Lindakivi Lasteaed osales projektis "Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutustes".
Projekti üldeesmärk olivõimaldada erivajadustega laste vanemate vajadustele ja ootustele vastava kodulähedase alushariduse teenuse kättesaadavuse suurendamist erivajadustega laste arengu vajadustele vastavate lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna lasteasutustes.
Tallinna Lindakivi Lasteaias oli loodud uus pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm (12.rühm Päikene), mille tegevust toetati projekti perioodi jooksul.
Projekti kestus: 01.09.2015-31.08.2018.
Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond tegevuse  „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“ raames summas 610 086,89 eurot.
2006.aastal liitusime tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.
Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis vähegi on seotud lasteaiaga.
Alates septembrist 2017 kuni maini 2018 meie lasteaed osales koostöös Loitsu lasteaiaga projektis  "Lasteraamatute vägi keeleõppes".
Projekti eesmärgiks on: laste keeleõpe toetamine läbi Eesti lastekirjanduse, arendades seejuures laste loovtegevust, silmaringi, suhtlemisoskust ja huvi lugemise vastu. 
Projekti toetasid: Innove SA, Euroopa Liidu struktuuri- ja invisteerimisfondid ja Eesti tuleviku heaks. Toetuse summa on 5078 eurot.
Projekti blog
2017 a. septembris liitusime programmiga Roheline kool.
Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.  Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt.
Meie tegevus programmi Roheline kool raames. 
Meie lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu soodsa koolipiima ja lastele tasuta jagatava koolipuuviljaga. Toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist. Koolipiimatoetus võimaldab lasteaialastele ning õpilastele pakkuda abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga.
Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust.
Alates 2013. aastast on Lindakivi Lasteaed liitunud Lastekaitse Liidu projektiga Kiusamisest vaba lasteaed.
Projekti eesmärgid:
Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi Märka ja aita, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.

Ruumide üür

Lindakivi Lasteaias on võimalik rentida ruume lasteürituste, treeningute ja huviringide korraldamiseks.

Lasteaia rendipinnad: SAAL, VÕIMLA, UJULA ja KABINETT.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad on kehtesatud Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010 käskkirjaga nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine". 

Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010 käskkiri nr 1-2/319 (23,8 kB)

 

Viimati muudetud: 15.01.2019

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova, Tallinna Lindakivi Lasteaia sekretär

lindakivi.sekretar@gmail.com