Tere tulemast Tallinna Lindakivi Lasteaeda!

Meist

Tallinna Lindakivi Lasteaed asub Lasnamäe elamurajoonis. Lasteaed on meie mikrorajoonis kultuur-haridusliku töö keskuseks, kust lapsed ja lastevanemad leiavad endale palju sõpru. Meie lasteaias tegutseb suur ja sõbralik pere, kus valitseb kodune ja lapsekeskne õhkkond.
Lasteaias töötab 12 rühma:  sõime-, aia- ja erivajadustega lasterühmad.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub vene keeles. Ühes rühmas rakendatakse osalise keelekümbluse programmi.

Head lapsevanemad ja huvilised 
Oleme loonud Teile võimaluse ilma majja sisenemata tutvuda meie lasteaiaga (film lasteaiast).

Tallinna Lindakivi Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan (260,0 kB)

Meie missioon

Tallinna Lindakivi Lasteaed on turvalise ja mitmekülgset arengut pakkuva kasvukeskkonnaga hea mainega lasteaed.

Meie visioon

Tallinna Lindakivi  Lasteaed on lapse vajadustest lähtuv, kõrge õppekvaliteediga haridusasutus, kus professionaalsete ja motiveeritud õpetajate ning perede toetusel kasvab väike inimene terveks, kombekaks ja teadmishimuliseks koolilapseks.

Meie väärtused

Tervis – väärtustame ja toetame tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust.

Avatus ja isiklik areng – vastuvõtlikkus uutele ideedele, koostöö huvigruppidega (pered, kolleegid, naaberlasteaiad ja koolid, erinevad institutsioonid).

Meeskonnatöö – hea mikrokliima kollektiivis; sõbralik, üksteistmõistev, toetav ning koostööaldis meeskond.

Turvalisus - meil on soodustav ja arendav turvaline keskkond, mis tagab vaimse ja füüsilise turvatunde.

 

 

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova, Tallinna Lindakivi Lasteaia sekretär

lindakivi.sekretar@gmail.com