Tere tulemast Tallinna Lindakivi Lasteaeda!

Meist

Tallinna Lindakivi Lasteaed asub Lasnamäe elamurajoonis. Lasteaed on meie mikrorajoonis kultuur-haridusliku töö keskuseks, kust lapsed ja lastevanemad leiavad endale palju sõpru. Meie lasteaias tegutseb suur ja sõbralik pere, kus valitseb kodune ja lapsekeskne õhkkond.
Lasteaias töötab 12 rühma: 2 sõime-, 3 erivajadustega laste- ja 7 aiarühma.
Õppe- ja kasvatustegevus toimub vene keeles.

Meie missioon

Tallinna Lindakivi Lasteaed pakub võrdseid võimalusi arenguks kõigile lastele, arvestades iga lapse individuaalsust, propageerib tervislikke eluviise ja käitumist, toetab laste ja nende vanemate edukat lõimumist Eesti ühiskonda.

Meie visioon

Tallinna Lindakivi Lasteaed on traditsioone hoidev, turvalise, koduse ja esteetilise arengukeskkonnaga lasteasutus, kus lapsed saavad eakohast, mitmekesist ja arendavat alusharidust edukaks toimetulekuks järgmises elu- ja haridusetapis.

Meie väärtused

  • Tervis - väärtustame ja toetame tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust.
  • Avatus ja isiklik areng – vastuvõtlikkus uutele ideedele, koostöö huvigruppidega (pered, kolleegid, naaberlasteaiad ja koolid, erinevad institutsioonid).
  • Loovus – ise olla, mõelda,  teha, valida, luua; mistahes valdkonnas probleeme uutviisi lahendada ning seoseid leida.
  • Töö kvaliteet – kaasaegne õpi- ja töökeskkond, arenemisvõimeline personal.
  • Meeskonnatöö – hea mikrokliima kollektiivis; sõbralik, üksteistmõistev, toetav ning koostööaldis meeskond.
  • Turvalisus - meil on soodustav ja arendav turvaline keskkond, mis tagab vaimse ja füüsilise turvatunde.

 

Lehekülge haldab:
Jevgenia Smirnova, Tallinna Lindakivi Lasteaia sekretär

lindakivi.sekretar@gmail.com